Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.

Czy Twoje dziecko jest zagrożone alergią pokarmową?

Skłonność do alergii jest uwarunkowana genetycznie. Jeśli w Waszej rodzinie są alergicy, istniej większe ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej u Twojego dziecka.

 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTAPIENIA ALERGII

Choroby alergiczne w rodzinie

Ryzyko wystąpienia alergii

  Brak

5-15%

  Jedno z rodzeństwa

25-30%

  Jedno z rodziców

20-40%

  Obydwoje rodziców z różną alergią

40-60%

  Obydwoje rodziców z tą samą alergią

60-80%

 

Oprócz genetycznych uwarunkowań,  również czynniki związane z postępem cywilizacyjnym, czyli zanieczyszczenie środowiska, palenie tytoniu, zmiany w sposobie odżywania, zwiększają ryzyko wystąpienia alergii u Twojego dziecka.