Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.

Co to jest alergia pokarmowa?

Odpowiedź doradcy rodzinnego Humana:

Pierwszym alergenem pokarmowym z jakim stykają się niemowlęta, jest białko mleka krowiego. Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko przestaje być karmione mlekiem matki lub gdy pokarmu naturalnego jest zbyt mało i konieczne jest całkowite lub częściowe  dokarmianie mlekiem z butelki.

Większość dzieci dobrze toleruje mieszanki mleczne. Niektóre dzieci przychodzą jednak na świat z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do wystąpienia alergii. Może tak być wtedy, gdy oboje rodziców, jedno z nich lub najbliższe rodzeństwo jest obciążone chorobami alergicznymi.

Objawy alergii mogą być różne: biegunka, wymioty, atopowe zapalenie skóry, katar sienny, astma i inne. Rozpoznanie alergii na mleko krowie musi być zawsze postawione przez lekarza, gdyż objawy ze strony przewodu pokarmowego lub skóry, nie muszą zawsze wynikać z alergii na białko mleka krowiego.

Najlepszym sposobem zapobiegania alergii na białka mleka krowiego jest opóźnienie kontaktu dziecka z mlekiem krowim, czyli karmienie naturalne mlekiem matki.

Jeśli jest to niemożliwe i dziecko musi być dokarmiane lub karmione mieszankami mlecznymi, a u członków najbliższej rodziny (u rodziców, rodzeństwa) pojawiły się choroby alergiczne, zaleca się profilaktykę tej choroby z zastosowaniem jednego z hipoalergicznych preparatów: Humana HA 1 PREMIUM, Humana HA 1 Plus PREMIUM, Humana HA 2 PREMIUM.

Każdy z wyżej wymienionych produktów zawiera cząsteczki białka o znacznie obniżonej alergenności (częściowe hydrolizaty białka), dzięki czemu, podając je, wystąpieniu reakcji alergicznej można całowicie zapobiec, opóźnić ją lub złagodzić ewentualne objawy.

Warto pamiętać o czynnikach, które mogą mieć istotny wpływ na wystąpienie reakcji alergicznej u dziecka, takich jak zanieczyszczenie środowiska, obecność w powietrzu dymu tytoniowego itp.

Ważną jest zasada, że ewentualne obciążenie genetyczne dziecka chorobami alergicznymi, wynikające z objawów w jego najbliższej rodzinie, powinno być zawsze omówione z lekarzem pediatrą. Zaleci on odpowiednią profilaktykę, np. z zastosowaniem preparatu hipoalergicznego Humana.


* Powyższy tekst nie jest poradą lekarską i ma charakter ogólnej informacji. Celem omówienia indywidualnej sytuacji zdrowotnej Twojego dziecka, skonsultuj się z lekarzem pediatrą lub położną.