Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.

Wydaje mi się, że moje dziecko się nie najada. Czy muszę sztywno trzymać się zaleceń podanych w tabeli na opakowaniu? Jak dalece mogę od nich odstąpić?

Odpowiedź doradcy rodzinnego Humana:

 

Trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko jest inne, wyjątkowe i jego potrzeby mogą nieco odbiegać od rówieśników. Dlatego podanych w tabeli wartości nie należy stosować sztywno i bezkrytycznie, gdyż są dzieci wymagające np. częstszych karmień mniejszymi objętościami pokarmu, zjadające więcej lub mniej, niż podaje tabela. Jakość żywienia dziecka znajduje swoje odzwierciedlenie w jego rozwoju. Jeśli rozwój dziecka jest prawidłowy, harmonijny, mimo spożywania pokarmu w ilości odbiegającej od średnich wartości przedstawionych w tabeli, należy uznać to za stan prawidłowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zawsze skontaktować się z lekarzem pediatrą.

 

Jeżeli Twojemu maluchowi nie wystarcza zalecana w tabeli na opakowaniu objętość pokarmu, możesz przygotować większą porcję mleka, według ilości podanych w kolejnej, najbliższej rubryce. Możesz także dodać trochę więcej wody, aniżeli zalecona w tabeli ilość. Posiłek zachowuje wtedy tę samą wartość odżywczą i energetyczną, natomiast jego większa objętość wydłuży nieco okres sytości dziecka.

 

Nie należy natomiast zmieniać zalecanego stężenia, dodając np. 6 miarek proszku, zamiast zalecanych na opakowaniu 4. – 5., w określonej objętości wody. Pokarm byłby wtedy zbyt skoncentrowany.

 

Proszę zawsze używać miarkę, dołączoną do danego opakowania. Jest rzeczą normalną, że w miarę rozwoju naszych produktów, pewnym modyfikacjom podlegają nie tylko ich składy, lecz także własności fizyczne. Zmiana własności fizycznych proszku (np. zawartej w mleku skrobi), powoduje zmianę tzw. „ciężaru nasypowego”. To z kolei wymusza czasem zmianę objętości miarki, w celu zachowania tego samego składu i tej samej, pożądanej wartości energetycznej przyrządzonej porcji mleka.

 

 

* Powyższy tekst nie jest poradą lekarską i ma charakter ogólnej informacji. Celem omówienia indywidualnej sytuacji zdrowotnej Twojego dziecka, skonsultuj się z lekarzem pediatrą lub położną.