Nowa technologia produkcji mleka modyfikowanego Humana

Na polski rynek wchodzi coraz więcej mlek początkowych Humana, wytwarzanych z użyciem wieży rozpyłowej nowej generacji

Humana uruchomiła w swojej fabryce w Herford (Niemcy) wieżę rozpyłową nowej generacji. Nowa wieża rozpyłowa podnosi mleka Humana na jeszcze wyższy poziom jakościowy i technologiczny.

Nowa technologia wyeliminowała z dotychczasowego procesu jeden z etapów, tzw. proces mieszania ostatecznego frakcji witamin i składników mineralnych z białkami i lipidami. Dotychczas była to standardowa procedura stosowana przez innych wytwórców. Wiązała się ona jednak z większym zagrożeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego, pochłaniała też więcej energii.

Nowa technologia produkcji, oprócz większej efektywności i mniejszego negatywnego wpływu na środowisko, ma kilka bardzo istotnych zalet, bezpośrednio związanych z produktami.
Mleko jest niezwykle wrażliwym surowcem i im mniejszej ilości etapów przetwórczych jest poddawane, tym lepiej dla końcowego efektu.

Co się zmienia w nowym mleku początkowym?
1. lepsza jest struktura i kolor mleka po wymieszaniu
2. lepsza jest rozpuszczalność, dzięki wyższej zdolności wiązania wody
3. lepszy smak, dzięki możliwej optymalizacji składu
4. mleko jest „bezpieczniejsze” mikrobiologicznie, dzięki możliwemu mieszaniu w wyższej temperaturze
5. kolor i struktura proszku pochodzącego z nowej wieży różnią się nieco od poprzedniej „wersji”, co jest rzeczą normalną.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na używanie do przyrządzania pokarmu łyżeczki miarowej pochodzącej tylko z danego opakowania, ze względu na jej pojemność, odpowiednią dla danego proszku.

Zmiany, o których mowa wyżej dotyczą następujących produktów:
Humana 1 Plus
Humana 1 Premium
Humana 1 Plus Premium
Humana HA 1 Premium
Humana HA 1 Plus Premium

W miarę wyczerpywania zapasów, produkty pochodzące z nowej wieży zastępują na rynku poprzednie.