Temperatura wody do mleka dla niemowląt

Do przygotowania mleka początkowego najbezpieczniej jest użyć wody o temperaturze 70°C. To ważne zalecenie, dotyczące żywienia niemowląt, zostało właśnie wprowadzone przez Humana.

Do tej pory informacje umieszczone na opakowaniach mleka początkowego zalecały wymieszanie proszku z wodą o temperaturze 50°C. Jednak wyższa temperatura wody jest uznawana za bezpieczniejszą przez światowe autorytety medyczne.

Humana pionierem bezpiecznych rozwiązań

Humana, jako pierwszy producent mleka dla niemowląt, wprowadziła w życie specjalistyczne rekomendacje wydane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Są one zgodne z wynikami najnowszych badań na temat bezpieczeństwa niemowlęcia żywionego mlekiem modyfikowanym. W związku ze sposobem przygotowania, nie jest ono tak sterylne jak pokarm mamy.

Mleko modyfikowane - zasady higieny

Ważną zasadą higienicznego i bezpiecznego przygotowania żywności dla niemowląt w pierwszych miesiącach życia, jest podawanie wyłącznie świeżo przygotowanego pokarmu. Mleko po przyrządzeniu nie powinno być przechowywane dłużej niż 45 minut. Po skończonym karmieniu niedojedzone mleko należy wylać, a butelkę od razu umyć.

Zalecenie WHO dotyczące przygotowania mleka przy użyciu wody o wyższej temperaturze nie jest obowiązkowe. Jednak Humana wprowadziła je mając na uwadze jeszcze wyższą jakość mleka modyfikowanego oraz większe bezpieczeństwo w żywieniu niemowląt.