Znajdź odpowiedni produkt

Jednym kliknięciem znajdą Państwo łatwo odpowiedni produkt dla każdej grupy wiekowej i każdej sytualcji żywieniowej.

Nasze produkty są opracowane z uwzględnieniem wszystkich potrzeb i szczególnych wymagań Waszego dziecka.

znajdź odpowiedni produkt Od urodzenia Po 4. miesiącu Po 6.miesiącu Od 8. miesiąca Od 10. miesiąca Po 12. miesiącu
Mleka modyfikowane Od urodzenia - Mleka modyfikowane Po 4. miesiącu - Mleka modyfikowane Po 6.miesiącu - Mleka modyfikowane Od 8. miesiąca - Mleka modyfikowane Od 10. miesiąca - Mleka modyfikowane Po 12. miesiącu - Mleka modyfikowane
Kaszki Po 4. miesiącu - Kaszki Po 6.miesiącu - Kaszki Od 8. miesiąca - Kaszki Od 10. miesiąca - Kaszki Po 12. miesiącu - Kaszki
Woda dla niemowląt Od urodzenia - Woda dla niemowląt Po 4. miesiącu - Woda dla niemowląt Po 6.miesiącu - Woda dla niemowląt Od 8. miesiąca - Woda dla niemowląt Od 10. miesiąca - Woda dla niemowląt Po 12. miesiącu - Woda dla niemowląt
Ryzyko alerigii Od urodzenia - Ryzyko alerigii Po 4. miesiącu - Ryzyko alerigii Po 6.miesiącu - Ryzyko alerigii Od 8. miesiąca - Ryzyko alerigii Od 10. miesiąca - Ryzyko alerigii Po 12. miesiącu - Ryzyko alerigii
Biegunka Od urodzenia - Biegunka Po 4. miesiącu - Biegunka Po 6.miesiącu - Biegunka Od 8. miesiąca - Biegunka Od 10. miesiąca - Biegunka Po 12. miesiącu - Biegunka
Herbatki Od urodzenia - Herbatki Po 4. miesiącu - Herbatki Po 6.miesiącu - Herbatki Od 8. miesiąca - Herbatki Od 10. miesiąca - Herbatki Po 12. miesiącu - Herbatki
Deserki Po 4. miesiącu - Deserki Po 6.miesiącu - Deserki Od 8. miesiąca - Deserki Od 10. miesiąca - Deserki Po 12. miesiącu - Deserki
Obiadki BIO Po 4. miesiącu - Obiadki BIO Po 6.miesiącu - Obiadki BIO Od 8. miesiąca - Obiadki BIO Od 10. miesiąca - Obiadki BIO Po 12. miesiącu - Obiadki BIO
Soki BIO Po 4. miesiącu - Soki BIO Po 6.miesiącu - Soki BIO Od 8. miesiąca - Soki BIO Od 10. miesiąca - Soki BIO Po 12. miesiącu - Soki BIO

Legenda

Tu znajdą Państwo odpowiednie produkty Humana

Brak odpowiednich produktów Humana

 

Proszę przesuwać kursorem po kratkach, patrząc jednocześnie na grupy wiekowe u góry tabeli i kategorie produktów po jej lewej stronie.

 

Po znalezieniu odpowiedniej kombinacji osi współrzędnych i kliknięciu lewym guzikiem myszy na ich przecięciu, na ekranie pojawi się przegląd wszystkich produktów "pasujących" do wybranej grupy wiekowej i kategorii.

 

Jeżeli na przecięciu pojawi się krzyżyk, oznacza to, że brak jest odpowiednich produktów z wybranej grupy wiekowej i kategorii.