Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.

Woda Humana zgodna z rygorystycznymi zaleceniami

Jaki powinien być skład bezpiecznej wody dla noworodków i niemowląt? W Polsce nie ma na ten temat specjalistycznych rekomendacji. Zostały one zdefiniowane np. przez Komisję Żywienia Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Woda butelkowana dostępna w sklepach musi spełniać kryteria, które określa rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące jakości wody spożywczej. Te wytyczne znacznie różnią się od kryteriów przyjętych dla bezpiecznej wody dla niemowląt.

Największe różnice dotyczą zawartości sodu i azotanów. W wodzie spożywczej według Ministerstwa Zdrowia poziom azotanów powinien być mniejszy niż 50 mg/l. Natomiast według rekomendacji niemieckich pediatrów woda dla niemowląt powinna zawierać ich aż 5 razy mniej.

Zawartość minerałów w wodzie dla niemowląt

Jeśli chodzi o sód w wodzie dla niemowląt, to powinno go być dziesięć razy mniej niż w wodzie spożywczej, aby była ona odpowiednia dla wrażliwego organizmu dziecka. Szczegółowo określony został również poziom azotynów, fluorków, siarczanów i manganu. W wodzie Humana występują śladowe ilości tych pierwiastków.

RELATED

Woda dla niemowląt Humana spełnia zarówno zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz znacznie bardziej od nich rygorystyczne niemieckie zalecenia wobec składu wody przeznaczonej specjalnie dla niemowląt. Woda Humana dla niemowląt kilkakrotnie przewyższa zalecenia Komisji Żywienia Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego. Stanowi to o jej absolutnym bezpieczeństwie.

Woda Humana nie wymaga gotowania

Unikalną cechą wody Humana jest jej sterylność, której nie posiada żadna dostępna na rynku woda spożywcza, nawet zalecana dla niemowląt. Dzięki temu, wodę Humana można podawać niemowlętom z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa mikrobiologicznego, nawet przez dwie doby po otwarciu opakowania, bez jej uprzedniego przegotowania.

Woda dla niemowląt Humana, przeznaczona dla dzieci od urodzenia, nie jest zwykłą „wodą spożywczą“, gdyż określenie to funkcjonujące w terminologii polskiej jest bardzo szerokie i w odniesieniu do produktu Humana wprowadza w błąd.

Szczegółowe informacje z podaniem wszystkich istotnych i ściśle określonych parametrów wody Humana oraz wartości poszczególnych zaleceń (polskiej normy i zaleceń Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego) są zamieszczone na opakowaniu.