Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
GotoweNaSlub.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Komornik odzyska pieniądze należne dziecku

Czasami droga do odzyskania alimentów należnych dziecku bywa długa i tylko komornik może skutecznie nam pomóc. Nawet z wyrokiem sądowym, nakazującym matce lub ojcu płacenie alimentów na dziecko co miesiąc, uzyskanie ich może nie być łatwe. Nie należy jednak zwlekać zbyt długo, trzeba działać. Warto szybko zwrócić się do komornika, bo dzięki niemu można sprawnie wyegzekwować to, co należy się dziecku.

Komornicza egzekucja alimentów nie jest niczym przyjemnym. Jednak gdy osoba zobowiązana przez sąd do łożenia na swoje dziecko nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to często nie ma innego wyjścia. Komornik może zająć pensję lub inne przychody dłużnika, może także przeprowadzić egzekucję z majątku, a gdy zobowiązany stawia dalej opór, stosuje się nawet wspomaganie ze strony policji. Jeśli ojciec lub matka zalega z zapłatą, nie należy zbyt długo czekać, bo im wyższa kwota długu, tym trudniej ją odzyskać.

Egzekucja alimentów – niezbędne dokumenty

Aby rozpocząć proces odzyskiwania należnych alimentów, niezbędne jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz tak zwany tytuł wykonawczy. Wniosek składa się bezpośrednio w kancelarii komornika sądowego, w rewirze, w którym mieszka dłużnik lub wierzyciel. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dłużnik alimentacyjny odsiaduje jakiś wyrok w więzieniu. W tym przypadku wniosek i tytuł wykonawczy składa się bezpośrednio u dyrektora więzienia.

We wniosku należy podać imię i nazwisko dłużnika, jego adres i wysokość zaległych alimentów wraz z należnymi odsetkami. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, czyli ugodę lub prawomocne orzeczenie sądu wraz z klauzulą wykonalności. Bez oryginału tego orzeczenia komornik nie będzie mógł rozpocząć czynności.

Metody ściągania długów dobiera komornik, a osoba składająca wniosek o wszczęcie egzekucji nie może sama określać sposobu jego postępowania. Komornik może zająć przychody dłużnika lub przeprowadzić egzekucję z ruchomości będących jego własnością.

Przeczytaj:  Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Szczegóły egzekucji

Komornik niezwłocznie przystępuje do wykonania egzekucji. Alimenty ściągane są natychmiast po zabezpieczeniu kosztów egzekucyjnych, a jeśli dłużnik posiada inne długi, to te egzekwowane są w dalszej kolejności. Najważniejsze jest bowiem dobro dziecka i zabezpieczenie finansowe jego potrzeb życiowych.

W przypadku gdy komornik sądowy ma trudności z ustaleniem majątku dłużnika, składa wniosek o tak zwane ujawnienie majątku. Jeśli występują problemy z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika, sprawę przejmuje policja i to ona jest odpowiedzialna za jego zlokalizowanie. Jeśli nie uda się ściągnąć alimentów przez 12 miesięcy, dłużnika alimentacyjnego wpisuje się na listę Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymuje on status „niewypłacalnego”. Osoba opiekująca się dzieckiem może starać się o alimenty z Państwowego Funduszu Alimentacyjnego.

Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że komornik nie pracuje za darmo i trzeba mu zapłacić także za egzekucję alimentów. Zarówno koszty sądowe, jak i komornicze musi pokryć dłużnik. Cała suma doliczana jest do jego zobowiązania i podlega egzekucji wraz z kwotą podstawową. Jeśli jednak dłużnik zapłacił alimenty w terminie, a egzekucja okazała się nieuzasadniona, to koszty ponosi osoba, która złożyła wniosek niepotrzebnie.