Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
GotoweNaSlub.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

alimenty

Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Wielu ojców, którzy mają obowiązek płacenia alimentów na rzecz swojego dziecka, martwi się, iż już zawsze będą to musieli robić. Na szczęście polskie prawo nie jest aż tak bezwzględne i przewiduje kwestię, za sprawą których możliwe stanie się uchylenie alimentacyjnego obowiązku.

Każdy ojciec, który płaci alimenty na rzecz własnego potomka, na pewno zastanawia się, jak długo będzie jeszcze ciążył na nim tenże obowiązek i czy w ogóle kiedyś stanie się możliwie całkowite jego uchylenie.

Chociaż wsparcie finansowe pociech i zapewnianie im niezbędnych środków do właściwego kształcenia i rozwoju stanowi obowiązek każdego rodzica, naszemu państwu wcale nie zależy na tym, aby wychowywać wiele nieprzygotowanych do samodzielnej egzystencji i utrzymywania się obywateli.

Kiedy zatem ojciec może zakończyć płacenie alimentów?

Granica pełnoletniości

Wielu ojców uważa, iż z chwilą, w której dziecko stanie się gotowe do samodzielnego utrzymywania się, jest dzień, z którym ich pociecha przekroczy wiek metrykalnej dorosłości. Istotę tejże opinii stanowi założenie, iż skoro dziecko ukończyło już 18 rok życia, może samodzielnie na siebie zarabiać i nie zadać żadnych pieniędzy od którekolwiek z rodziców.

Nie do końca pozostaje to jednakże zgodne z prawdą. Osoba, która ukończyła dopiero co 18 lat, na ogół nie jest w stanie zapewnić sobie dachu nad głową, jak i właściwych warunków do bytowania. Jest to wynikiem nie tylko jej braku zatrudnienia, ale także niewielkiego doświadczenia i wykształcenia do tego, aby owe zatrudnienie móc znaleźć i się go podejmować.

Ojciec nie ma prawa uchylać się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli jego dziecko nie ukończyło jeszcze 28 roku życia, ponieważ do chwili osiągnięcia przez niego pełnoletniości, w świetle polskiego prawa, powinno ono pozostać pod rodzicielską władzą. W wypadku dorosłych pociech sprawa jednakże nie jest już tak samo oczywista. Z jakiego powodu?

Przeczytaj:  Komornik odzyska pieniądze należne dziecku

Kiedy ojciec może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?

Ojciec, który pragnie zaprzestać opłacać świadczenia alimentacyjnego na rzecz swojego pełnoletniego już dziecka, winien upewnić się, czy jego pociecha będzie w stanie samodzielnie się utrzymywać i zapewniać sobie przy tym bezpieczne, jak i wystarczające warunki do życia. Taka sytuacja będzie mieć miejsce wyłącznie w paru przypadkach:

  • jeżeli dorosłe dziecko nie podejmie decyzji o rozpoczęciu nauki na uczelni wyższej i będzie mieć możliwość znalezienia pracy zarobkowej,
  • w przypadku, jeśli pociecha rozpocznie pracę zarobkową, z której dochody będą wystarczające na jej utrzymanie (bez względu na to, czy studiuje, czy też pobiera nauki w innego rodzaju edukacyjnych instytucjach),
  • w momencie, kiedy dziecko podejmie naukę na wyższej uczelni, ale osiągane przez niego wyniki nie będą satysfakcjonujące (student będzie ciągle zmieniać kierunki kształcenia albo będzie powtarzał rok nauki),
  • jeżeli pociecha zawrze związek małżeński bez orzekania o rozdzielności majątkowej, zaś zarobki małżonki albo małżonka umożliwią obojgu samodzielne utrzymywanie się.

A co z sytuacją ojca?

Jeżeli sytuacja materialna albo osobista ojca, na którym spoczywa obowiązek płacenia alimentów, ulegnie dużej zmianie i nie będzie on już w stanie wywiązywać się w pełni ze swoich powinności alimentacyjnych względem potomka, posiada on prawo do zwrócenia się do sądu o zmianę w zakresie wysokości świadczenia.

Sąd, po przeprowadzeniu dokładnej analizy sytuacji rodzica, ma prawo nie tylko do zmniejszenia wysokości płaconych przez niego alimentów, ale także ich całkowitego umorzenia. Wszystko to jednakże zależy w dużej mierze od decyzji, jaką podejmie organ i przemawiających za nią wszelkich przesłanek.

Na stronie WzoryRodzinne.pl dostępny jest odpowiedni wzór wniosku do sądu o obniżenie alimentów przygotowany przez adwokata.

Niekiedy również zwolniony z obowiązku opłacania alimentów może zostać ojciec, który odbywa karę pozbawienia wolności w więzieniu. Nie jest to jednakże nazbyt często przyznawana ulga.

Przeczytaj:  Komornik odzyska pieniądze należne dziecku

Dziecko ma pracę. Czy ojciec ma obowiązek płacenia alimentów?

Obowiązek alimentacyjny istnieje także wtedy, kiedy dziecko posiada pracę. Możliwości samodzielnego utrzymywania się nie są równoznaczne z osiągnięciem przez niego pełnoletniości i zdobycia pracy zarobkowej. Rodzic może zostać zwolniony z alimentacyjnego obowiązku dopiero wówczas, kiedy dziecko posiada swój własny majątek. Musi on gwarantować pewność pokrycia kosztów w zakresie utrzymania.

Jeżeli dziecko nadal się uczy i ukończyło 18 rok życia, to ojciec nie ma prawa domagać się, aby dziecko podjęło się pracy zarobkowej zamiast studiów. Nie może również zaprzestać płacenia na jego rzecz alimentów.

Jeżeli dochody pochodzące z majątku dziecka, czyli chociażby stypendium czy wynagrodzenie nie są wystarczające do tego, aby mogło się ono utrzymywać, rodzice mają obowiązek dostarczenia mu brakującej kwoty. Konieczność uiszczania alimentów nie została ograniczona żadnym terminem. Nie jest również zależna od poziomu wykształcenia. Nawet jeżeli dziecko wcześniej pracowało, a dopiero później rozpoczęło studia, to rodzic nie zostanie zwolniony z obowiązkowego opłacania alimentów.