Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
GotoweNaSlub.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Badanie firmy Zebra: Tylko co piąty konsument jest przekonany o bezpieczeństwie spożywanej żywności

Konsumenci, którzy wzięli udział w badaniu stwierdzili, że ich największe obawy dotyczące bezpieczeństwa żywności obejmują nawyki higieniczne pracowników punktów gastronomicznych, choroby związane z pokarmami oraz spowodowane zanieczyszczoną żywnością, a także wycofywanie z półek sklepowych produktów w wyniku wykrycia nieprawidłowości.

Konsumenci okazują się zwykle bezlitośni, gdy osobiście doświadczają nieprzyjemności związanych z żywnością – ok. 60 proc. z nich deklaruje, że nigdy nie odwiedziłoby ponownie restauracji, w których nabawiliby się dolegliwości pokarmowych lub doświadczyli zatrucia. Ponad 80 proc. biorących w badaniu klientów jest zdania, że firmy odgrywają znaczącą rolę we wdrażaniu standardów bezpieczeństwa żywności oraz mają obowiązek zapewnić bezpieczny obrót produktami żywnościowymi. Dla większości konsumentów (70 proc.) ważna jest wiedza na temat sposobu wytwarzania i przygotowywania spożywanej przez nich żywności, 69 proc. respondentów stwierdziła, że ważne jest również skąd żywność pochodzi.

Biorąc pod uwagę incydenty związane z bezpieczeństwem żywności oraz coraz większe zainteresowanie społeczeństwa dbaniem o stan swojego zdrowia, nie dziwi fakt, że zarówno konsumenci jak i liderzy branży spożywczej coraz częściej interesują się pochodzeniem, jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Istnieje jednak rozbieżność poglądów między konsumentami i liderami branży spożywczej. O ile blisko siedmiu na dziesięciu (69 proc.) decydentów z branży jest przekonanych, że uczestnicy tego sektora są w stanie zapewnić możliwość śledzenia drogi żywności oraz transparentność obrotu produktami żywnościowymi, to jedynie 35 proc. konsumentów jest tego samego zdania. Co więcej, jedynie 13 proc. klientów żywi przekonanie, że branża jest dziś świetnie przygotowana do śledzenia transportu żywności oraz zapewnia pełną przejrzystość łańcucha dystrybucyjnego. Wśród przedstawicieli branży takie przekonanie ma 27 proc. respondentów. Zniwelowanie takiej rozbieżności percepcji to prawdopodobnie wyzwanie długoterminowe, ponieważ około połowa (51 proc.) uczestniczących w badaniu liderów branży potwierdza, że oczekiwania klientów to jedno z głównych wyzwań branży na najbliższe pięć lat.

„Nasze badanie pokazuje, iż pomimo działań podejmowanych przez branże w celu zwiększenia przejrzystości łańcuchów dostaw, niezbędna jest dalsza praca, która umożliwi wzmocnienie zaufania konsumentów oraz poprawi możliwości śledzenia drogi produktów” – powiedział Mark Wheeler, Director of Supply Chain Solutions w Zebra Technologies. „Firmy dysponują oczywiście bardzo szerokim zestawem informacji, ale mogłyby poszerzyć wiedzę klientów w zakresie pochodzenia nabywanej przez nich żywności udostępniając im te same dane”.

Jednym z ciekawszych wniosków płynących z badania jest fakt, że w zniwelowaniu opisanej wyżej rozbieżności może pomóc technologia – i to zarówno w krótkiej jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Zdecydowana większość liderów branży (90 proc.) przyznała, że inwestycje w systemy śledzenia produktów zwiększyłyby konkurencyjność ich firm, umożliwiając spełnienie oczekiwań konsumentów. Zapytani o główne korzyści rozwiązań technologicznych do śledzenia drogi produktów, blisko sześciu na dziesięciu przedstawicieli branży wskazało na ograniczenie ryzyka związanego z obsługą, transportem, magazynowaniem oraz psuciem się żywności. 41 proc. liderów branży spożywczej przyznało, że systemy tagowania RFID poprawiają zdolność firmy do śledzenia produktów w łańcuchu dystrybucji w stopniu większym niż inne rozwiązania, natomiast jedynie 31 proc. z nich używa takich systemów w swoich firmach.

W budowaniu zaufania konsumentów oraz poszerzeniu dostępnych dla nich informacji kluczową rolę odgrywają również komputery mobilne, mobilne drukarki termiczne kodów kreskowych i etykiet, skanery o wzmocnionej konstrukcji oraz systemy etykietowania i tagowania. Ok. 90 proc. uczestników badania z branży spożywczej planuje w ciągu najbliższych pięciu lat korzystać z komputerów mobilnych o wzmocnionej konstrukcji z czytnikami kodów, skanerów kodów o wzmocnionej konstrukcji oraz mobilnych do cyfrowego śledzenia produktów i przetwarzania informacji związanych z ich dystrybucją.

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH

Obszar Azji i Pacyfiku

93 proc. respondentów z branży spożywczej jest zdania, że etycznym obowiązkiem ich firm jest zapewnienie bezpiecznej obsługi produktów żywnościowych.
Blisko trzy czwarte (73 proc.) konsumentów wskazało na choroby oraz śmierć spowodowane zanieczyszczeniem żywności jako swoje główne obawy dotyczące zagrożeń związanych z dystrybucją żywności.
89 proc. przedstawicieli branży uważa, że inwestycje w systemy śledzenia produktów zwiększyłyby konkurencyjność ich firm.

Europa

Jedynie 15 proc. konsumentów biorących udział w badaniu jest w pełni przekonana, że dystrybutorzy żywności zapewniają bezpieczeństwo obsługiwanych przez nich produktów.
62 proc. konsumentów wskazało na choroby przenoszone przez żywność jako główną obawę związaną z jedzeniem.
Około połowa (53 proc.) respondentów z branży spożywczej uważa, że ich firmy mają etyczny obowiązek dbania o bezpieczeństwo przewożonych produktów – to najniższy wynik wśród wszystkich badanych regionów.

Ameryka Południowa

Blisko dziewięciu na dziesięciu (87 proc.) konsumentów wskazuje na nawyki higieniczne personelu punktów gastronomicznych jako swoją główną obawę związaną z żywnością.
Zdecydowana większość (97 proc.) respondentów z branży spożywczej uważa, że inwestowanie w systemy śledzenia produktów zwiększy konkurencyjność ich firm.
79 proc. konsumentów uznaje, że dostęp do precyzyjnych informacji o pochodzeniu nabywanej żywności jest dla nich sprawą ważną.

Ameryka Północna

Poziom zaufania do firm i producentów w kwestii dbania o bezpieczeństwo wytwarzanych i dystrybuowanych produktów żywnościowych jest dwuipółkrotnie wyższy wśród przedstawicieli branży spożywczej (45 proc.) niż wśród konsumentów (18 proc.).
91 proc. respondentów z branży jest przekonanych, że ich firmy odgrywają ważną rolę we wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo żywności.
Ponad sześciu na dziesięciu (64 proc.) konsumentów wskazuje na choroby przenoszone przez żywność jako główne uzasadnienie dla konieczności dostępu do informacji o pochodzeniu żywności.

O BADANIU I METODOLOGII
W badaniu Food Safety Supply Chain Vision Study zleconym przez firmę Zebra udział wzięło 4957 konsumentów oraz 462 decydentów z branży spożywczej, tj. przedstawicieli producentów żywności, firm transportowych i logistycznych, sieci detalicznych oraz hurtowni z krajów Ameryki Północnej, Południowej, regionu Azji i Pacyfiku oraz z Europy. Badanie przeprowadzone zostało w styczniu tego roku przez firmę Azure Knowledge Corporation.